VIS tenké vrstvy

TENKÉ VRSTVY PRO VIDITELNÉ SPEKTRUM, OD VYSOCE VÝKONNÝCH LASERŮ AŽ PO ZÁBAVNÍ PRŮMYSL

Spektrum, které může vnímat lidské oko, sahá od 380 nm do 750 nm a je označováno jako viditelné spektrum VIS (anglicky: visible spectrum). K tomu existuje mnoho různých optických aplikací. Možné oblasti použití sahají od vytváření projekcí přes spektrometry, které analyzují rozsahy světla, až po průmyslové opracování nejrůznějších materiálů.

Průmyslové využití a projekce

Všechny druhy projekcí od laserových ukazovátek přes lasery zobrazující polohu ve výrobě až po projektory, mají jedno společné: v poměru k ostatním aplikacím potřebují nižší výkony. Proto jsou této oblasti většinou preferována nákladově efektivní řešení. Tyto požadavky splňují například diodové lasery. Ty mohou generovat všechny relevantní vlnové délky VIS spektra a vykazují relativně nízké náklady na pořízení a údržbu.

Zřetelně vyšší výkony jsou nezbytné pro výrobní procesy, zejména pak ve spojení s kovy. Vrtání a řezání silnějších desek nebo materiálů, které hůře pojímají běžné vlnové délky, např. zlata nebo mědi, může být dosaženo vysokým výkonem v rozsahu kW. Vyšší požadavky na optické díly jsou realizovány v oblasti laserů s krátkým pulsem. V takových případech je sice průměrný výkon nižší, jednotlivé pulsy zato však s vysokou energií, kdy je výkon přenášen v pikosekundách. Alternativně je možné dosáhnout velmi dobrých výsledků také se speciálními vlnovými délkami, zde mj. se zelenými lasery při 515 nm. Více k laserovým aplikacím najdete na našich stránkách technologických aplikací. Když je nasazena pevně definovaná vlnová dálka, jsou tenké vrstvy jako například tzv. V-Coatings možnost, jak dosáhnout lepších výsledků. Tyto vrstvy vykazují při plánovaných vlnových délkách velmi vysoký prostup. Více o tenkých vrstvách filtrů a antifeflexních tenkých vrstvách se dozvíte na našem blogu..

Optické analýzy ve VIS spektru

Vedle průmyslového využití je optika, která je designována pro VIS, často používána pro spektrometry. Přitom jsou přes široké spektrum vlnových délek analyzovány například vzdálená hvězda ve vesmíru, vzorek pod mikroskopem nebo zemědělsky využívané pole. Ta optika je k tomuto účelu většinou zušlechťována širokopásmovou tenkou vrstvou s minimální reflexí (ARBB) (viz obr. 1). Takové tenké vrstvy vykazují velmi nízkou reflexi pro velké spektrum vlnových délek. Reflektory pro viditelné spektrum jsou často ošetřeny buď dielektrickými vrstvami nebo metalickou tenkou vrstvou stříbra, neboť ty vykazují velmi dobré vlastnosti pro viditelné spektrum.

 

Pro laserové aplikace s vlnovými délkami mimo viditelné spektrum je nezbytné naplánovat ochranná opatření pro všechny zúčastněné, aby bylo zabráněno poškození zraku. Avšak některé lasery ve spektru VIS vydávají část svého záření v jiném rozsahu spektra a mohou tak uživatele také ohrozit, neboť případné odrážené svazky nejsou zpozorovány. Na ochranu mohou být použity ochranné brýle, ale také optické tenké vrstvy filtrů, které například absorbují IR záření. Více k možnostem depozice tenkých vrstev najdete na naší stránce určené servisu na téma optické tenké vrstvy..

Optické tenké vrstvy ve spektru VIS od asphericon

  • Rozsah vlnových délek: 380 - 750 nm
  • Tenká vrstva: např. A vrstva (400 - 600 nm), D vrstva (350 – 700 nm), L vrstva (532 nm), Y vrstva (320 - 450 nm), vrstvy filtrů
  • Materiály: sklo, křemen, krystaly
  • Velikosti substrátů: průměr až 350 mm
  • Technologické postupy: odpařování elektronových svazků, depozice na bázi iontových svazků, magnetronové naprašování

Naše měření se specifickými údaji k příslušné tenké vrstvě naleznete v horní části servisní stránky k optickým tenkým vrstvám a v oblasti ke stažení.

Hledáte tenkou vrstvu pro vaše aplikace VIS?

Zadat individuální poptávku

kontakt

Kontakt-Button-Startseite-Formular

Kontaktformular Startseite Button