UV tenké vrstvy

MAXIMÁLNÍ ENERGIE DÍKY ULTRAFIALOVÉ OPTICE A TENKÝM VRSTVÁM PRO VAŠI APLIKACI

Optické systémy pro ultrafialové vlnové délky jsou většinou opatřeny tenkými vrstvami. Přitom je možné rozlišovat tři základní funkce:

  • reflexi,
  • pokrytí antireflexní vrstvou a
  • filtrování specifických vlnových délek.

Navíc chrání UV tenké vrstvy povrch optiky a zajišťují, že si tato optika zachovává svou optickou kvalitu i při vlivu drsných okolních podmínek.

Zvláštnosti ultrafialového záření pro optiku

Dle oblasti aplikace plní optická tenká vrstva pro ultrafialové záření různé úkoly. Například v opracování materiálů redukuje práh poškození způsobeného laserem a obecně zátěž dílů. UV lasery jsou vysoce energetické a vydávají často krátké intenzivní pulzy. Z důvodu nízké vlnové délky jsou při nasazení UV optiky výzvou i malá znečištění nebo nedostatečná přesnost výroby. Rovnoměrná tenká vrstva s minimální tolerancí je proto pro vysoce kvalitní koncový produkt zásadní.

Čím kratší je vlnová délka nebo trvání pulsu, tím vyšší je energie laseru. Tím je práh poškození způsobeného laserem, také nazývaný Laser Damage Threshold (LDT) nebo Laser Induced Damage Threshold (LIDT), optice založený na normě ISO 21254 důležitější. LDT nebo LIDT opisuje maximální výkon na optice, u které se statisticky extrapolováno nedají očekávat žádné škody. V praktické aplikaci však nejsou škody ani při respektování této hranice vyloučeny. Zejména ve spektru UV jsou možná silná opotřebení dříve, než nastane úplný defekt. To představuje signifikantní náklady v oblasti medicíny. Moderní technologie nanášení tenkých vrstev a homogenní povrchy minimalizují výpadky optických systémů a prodlužují intervaly údržby.

Vlnové délky a oblasti aplikace pro UV optiku

Ultrafialové záření je kratší než fialová vlnová délka 380 nm, kterou lidské oko ještě tak akorát může vidět. V krocích 100 nm se v sestupné délce rozlišuje mezi krátkým UV (NUV), středním (MUV), vzdálením (FUV) a extrémně vzdáleným (EUV) spektrem až do 10 nm. Přesné hranice se rozlišují dle literatury. Alternativní klasifikace, která je často používaná pro vesmír, je UV A/B/C, přičemž například UV-C je definováno do 280 nm a je plně absorbováno ozónovou vrstvou. UV-A efektivně dosahuje nefiltrované země.

EUV lasery jsou esenciální záležitostí v moderní výrobě polovodičů a displejů i s tím spojené kontrole kvality, aby bylo možné vyrábět menší, výkonnější a efektivnější procesory. Cesta od počítače, který potřeboval prostor haly skladu, k modernímu chytrému telefonu byla umožněna teprve kontinuální miniaturizací dílů.

Technicky vypadá podobně jako proces výroby čipů značení povrchů. Zde jsou pro přesné vrtané otvory používány UV lasery, neboť u mnoha materiálů vyvolávají nižší vyvíjení tepla a tak vytváří čisté linie. Sklo a plasty představují ve zpracování zvláštní výzvu - UV lasery jsou zde dobré řešení. Lasery s VIS nebo IR spektrem tyto materiály neřežou nebo zanechávají zuhelnatělé řezy.

Satelity, ať už k pozorování vzdálených hvězd, analýze rychlostí větru nebo klimatické změny naší země, potřebují ke svým záznamům ultrafialových vlnových délek vysoce kvalitní tenké vrstvy. Ty musí přes silné interference z jiných vlnových délek a extrémní okolní podmínky umět spolehlivě separovat ultrafialové spektrum, aby bylo možné provádět měření, která mají vypovídací hodnotu.

UV lasery jsou nedílnou součástí medicínských ošetření, zejména kůže. Pro zajištění bezpečné aplikace je kladen důraz zejména na rovnoměrné osvětlení kůže. Vlnová délka je vhodně volena vzhledem k tkáni, která má být ošetřována, a může být přes flexibilní světlovody používána i na těžko přístupných místech.

UV tenké vrstvy od asphericon

  • Rozsah vlnových délek: 190 - 380 nm
  • Tenká vrstva: např. K vrstva (355 nm), X vrstva (230 - 380 nm), Y vrstva (320 - 450 nm) a antireflexní vrstvy se specifickou vlnovou délkou
  • Materiály: sklo, křemen, krystaly
  • Velikost substrátů: až do průměru 350 mm
  • Postup: napařování elektronovým svazkem

Optika a systémy pro oblast UV od asphericon

Optické systémy a prvky pro oblast UV představují nejvyšší nároky na kvalitu výroby. asphericon nejen že nabízí celosvětově nejvyšší sortiment asfér z křemenného skla skladem, nýbrž také Vás na nejvyšší úrovni podpoří prvky modulace laserových svazků (BeamTuning Sortiment).

Kolimátor svazků a|AspheriColl 355 nm umožňuje perfektní vedení světla z vláken FC/PC ve spektru UV a může být používán jak s komponenty BeamTuning, tak i s cizími systémy, aby vyhovoval každé požadované aplikaci. a|BeamExpander UV vyrobený z materiálu Suprasiler umožňuje rozšiřování laserového svazku pro nasazení Nd:YAG laserů[355 nm]. Oba prvky Beam Shaper a|TopShape a a|AiryShape zajišťují maximální výsledky ve všech laserových aplikacích – a to i v UV spektru. Modulární komponenty založené na asférické optice umožňují nekomplikovanou transformaci Gaussovských svazků do různých profilů Top-Hat. Za pomoci všech produktů BeamTuning jsou korigovány sférické aberace. Afokální systém realizuje velké průměry vstupního svazku, přičemž používání asférické optiky redukuje v porovnání s komponenty, které jsou aktuálně běžně dostupné na trhu, systémovou velikost až o 50%. Inteligentní koncept montáže ušetří úpravy, které jinak stojí čas, a zajistí flexibilitu a přesnost.

Objevte kromě toho naše asféry a|FusedSilica. Tato optika z křemenného skla optimalizované na nejrozmanitější (laserové) aplikace jako prototypy v testovacích zařízeních nebo standardních komponentech k zaostření/ kolimaci svazku jsou obzvláště vhodné pro vysoké výkony laserů a aplikace v oblasti UV. Zvolené průměry jsou dostupné také jako montovaná optika a dají se nekomplikovaně kombinovat se sortimentem BeamTuning. Naše adaptéry cross-system umožňují použití s běžnými komponenty cizích systémů.

Hledáte UV tenkou vrstvu pro vaši aplikaci?

Zadat individuální poptávku

kontakt

Kontakt-Button-Startseite-Formular

Kontaktformular Startseite Button