IR nanášení tenkých vrstev

optické infračervené tenké vrstvy pro náročné aplikace

Optické systémy pro infračervené vlnové délky mohou být přídavně zušlechtěny nanesením optických tenkých vrstev. Rozlišují se přitom tři základní funkce:

  • reflexe,
  • filtrace vlnových délek a
  • pokrytí antireflexní vrstvou.

Více k tomuto tématu najdete také na našem blogu v příspěvku„Vysoce výkonné optické tenké vrstvy“. Všechny IR tenké vrstvy navíc chrání povrch optiky a zachovávají její optickou kvalitu i při náročných vlivech okolního prostředí, jako jsou extrémní výkyvy teplot a vlhkost.

Oblasti aplikace pro nanášení tenkých IR vrstev

Oblasti aplikace pro využívání infračerveného záření jsou rozmanitého charakteru. Každý senzor profituje z většího množství fotonů při menším množství rušivého záření, tak je za pomoci optických tenkých vrstev dosahováno přesnějších výsledků. Také spektrometry a systémy LIDAR profitují z takových zlepšení.

Vlastnost všech zdrojů tepla vydávat infračervené záření je využívána k tomu, aby bylo možné pozorovat lesní požáry, klima nebo pohybující se objekty. Navíc je možné rozpoznat také lidi nebo také oheň skrz kouř a prach. Tím je poskytována podpora při práci hasičskému sboru a integrovaným záchranným složkám. Analýzy plynu na bázi infračerveného záření jsou využívány k medicínským účelům a v zemědělství (například v bioplynových zařízeních).

Je však třeba ještě také zmínit, že nasazení IR materiálů s vysokým lomem ve výkonných objektivech je bez AR vrstev nemyslitelné. Zjistěte více o AR tenkých vrstvách od společnosti asphericon..

Specifikace infračerveného spektra

O infračervené se většinou mluví od vlnové délky 0,78 μm. Do 1,4 μm se jedná o spektrum krátkovlnného NIR (Near Infrared). Mezi 1 a 3 μm je záření označováno také jako SWIR (Short Wavelength IR), přesné hranice spektra se rozlišují dle různých pramenů v literatuře. MWIR (Mid Wavelength IR) začíná po SWIR a sahá do 5,5 μm. Záření s 8 až 14 μm vlnové délky jsou řazena k LWIR (Long IR) oblasti. Pro aplikace IR je rozhodující, aby byly všechny součásti optiky designovány a optimalizovány na plánované vlnové délky. Například křemenné sklo, resp. fused silica, je pro infračervené záření propustné až do SWIR spektra a rezistentní vůči chemické i termické zátěži.

IR made by asphericon

Velmi odolné infračervené tenké vrstvy pro každý účel do vlnových délek až 5,1 μm nabízí asphericon na základě tzv. technologie Sputtering (ang. pojem pro rozprašování). U této technologie se prostřednictvím iontů uvolňují z materiálu atomy, které se na optiku ukládají v tenké vrstvě a tak tvoří povlak. Na základě iontového zdroje se rozlišuje mezi metodami magnetronového nanášení a nanášení iontovým zářením. U technologie nanášení na bázi magnetronu se ionty argonu nasměrují přes dráhy silového pole na cíl (target), naprašování na bázi iontového záření naproti tomu využívá vlastní cílený zdroj iontů. Těmito metodami je možné vytvářet velmi stabilní a rovnoměrnou vrstvu, která může odolávat i extrémním podmínkám okolního prostředí.

Doplňkově nabízí asphericon četné množství ekologických testů pro všechny běžné normy (DIN, ISO, MIL, DO). Naše IR tenké vrstvy splňují mimo jiné náročné požadavky týkající se odolnosti vůči ulpívání, vlhkosti a teplotám. Nejmodernější technologie výroby a měření převádí vaši specifikaci do hotového produktu.

IR tenké vrstvy od asphericon – přehledná specifikace

  • Velikost substrátu: až 220 mm
  • Rozsah spektra: až 5,1 μm
  • Materiály: sklo, křemen, krystaly, polokovy (např. germanium, křemík)
  • Stabilita: ultra tvrdé vrstvy díky technologii naprašování (Sputtering)

U asphericon dostanete tenké vrstvy pro nejrozmanitější materiály od skla až po krystaly. Kontaktujte nás pro další detaily..

Hledáte IR tenkou vrstvu pro vaši aplikaci?

Zadat individuální poptávku

kontakt

Kontakt-Button-Startseite-Formular

Kontaktformular Startseite Button