a|AspheriColl – optimalizované spojování laserových svazků a vláknová kolimace

a|AspheriColl je nastavitelný vláknový kolimátor pro perfektní zkolimování FC/PC spojovacích vláken ve vašem set-upu. Kombinujte kolimátor, který je dostupný skladem, pro NA až do 0,275 s BeamTuning nebo s jinými prvky tvarování svazku, abyste docílili každého požadovaného výstupního svazku při zachování vlnoplochy na hranici difrakčního limitu. Optický design a|AspheriColl umožňuje nekomplikované přizpůsobení vlnové délky bez náročného seřizování. Díky větším průměrům výstupního svazku může vláknový kolimátor pracovat bez přídavných prvků a přesvědčí vás svou kompaktní konstrukcí.

NOVĚ: K dostání i pro UV aplikace. Nový a|AspheriColl 355 nm pokrývá rozsah vlnových délek od 350 do 405 nm a umožňuje kolimaci laserového svazku v oblasti UV na hranici difrakčního limitu.

 

Vláknové kolimátory, rozšiřovače Beam Expander a tvarovače svazků s krátkými dodacími lhůtami.

Do e-shopu

  • Kolimace vláken pro NA až do 0,275
  • Ohnisková vzdálenost: f = 20 mm, při Øe = 11,5 mm
  • Optimalizováno na rozsah vlnových délek 350 nm - 1600 nm
  • Jednoduché přizpůsobení vlnové délky nastavením seřizovací jednotky pomocí imbusového klíče SW2
  • Stále optimálně laterálně vycentrované
  • Kompletně na hranici difrakčního limitu (Strehl > 0,95) při použití s FC/PC vlákny
  • Díky vhodným adaptérům vhodné i pro APC vlákna
  • Nedochází k efektům oříznutí v porovnání s ostatními disponibilními spojovači svazků
  • Díky většímu průměru svazku není třeba žádné přídavné rozšíření (kratší systémová délka)

Chcete si dříve, než si zakoupíte náš vláknový kolimátor, nejprve vypočítat průměr svazku na základě průměru mode field diameter a/nebo numerické apertury? Žádný problém s naší aplikací BeamTooling App.

Webová aplikace BeamTooling

Průměr kolimovaného výstupního svazku generovaného a|AspheriColl závisí na NA použitého vlákna. Ta je závislá na vlnové délce.

Základní průměr se nastavuje tak, jak je zobrazeno v následujícím grafickém znázornění. Přednastavený na vlnové délky [nm] 355, 532, 632, 780 a 1064 kolimuje a|AspheriColl výstupní svazky „singlemode“ vláken s NA až 0,275.

Pokrytý rozsah vlnových délek a|AspheriColls pro designované vlnové délky [nm] 355, 532, 632, 780, 1064.

Zobrazení ukazuje měřenou vlnoplochu a|AspheriColl při 632 nm. Průměr kolimovaného výstupního svazku, v závislosti na numerické apertuře (NA) a průměru mode field diameter (MFD) vlákna se nachází již ve využitelném rozsahu. a|AspheriColl je perfektně seřízený na designovanou vlnovou délku, může být však, pokud je to třeba, nastaven také v určitém rozsahu vlnových délek. Díky svému vnějšímu průměru 30 mm je vláknový kolimátor vhodný k uchycení do každého standardního držáku (např. od OWIS). Jednoduchým nasunutím vláken je a|AspheriColl okamžitě připraven k nasazení.

Optický design a|AspheriColls umožňuje nekomplikované přizpůsobení vlnových délek a divergenčního rozsahu nastavením seřizovací jednotky pomocí imbusového klíče SW2.

Zakupte všechny produkty BeamTuning pohodlně online.

Do e-shopu

ASPHERICON BEAMTUNING: ASFÉRICKÉ ROZŠIŘOVÁNÍ LASEROVÉHO SVAZKU A TVAROVÁNÍ SVAZKU

Objevte také další produkty sortimentu BeamTuning. Všechny komponenty se spolu dají individuálně kombinovat a mohou kromě toho být používány i s komponenty cizích systémů. Speciálně vyvinutý koncept montáže šetří náročné úpravy, zajišťuje flexibilitu a přesnost. Zjistěte více o produktech a|BeamExpander, adaptéru divergence a|WaveAdapt, systémech k tvarování svazku Top-Hat a|TopShape a a|AiryShape, jakož i adaptérech a montované optice.

kontakt

Kontakt-Button-Startseite-Formular

Kontaktformular Startseite Button