Optimalizované spojování laserových vláken a jejich kolimace

Nastavitelné kolimátory vláken/spojky vláken společnosti asphericon zajišťují dokonalé zarovnání FC/PC optických vláken ve vaší laserové sestavě. Kombinací kolimátorů - skladem k dispozici pro NA až 0,275 - s BeamTuningem nebo jinými prvky pro tvarování paprsku získáte libovolný výstupní paprsek při zachování vlnoplochy s difrakčním limitem. Důmyslná optická konstrukce umožňuje jednoduché připojení vláken, vyrovnání a nastavení vlnoplochy s minimálním nastavením.

NOVĚ: Hledáte řešení, jak snadno měnit efektivní ohniskovou vzdálenost kolimátoru optických vláken a zároveň snadno připojit optická vlákna k vašemu systému? Objevte a|VariColl, náš nejnovější vláknový kolimátor/vláknovou spojku, která je díky oddělenému nastavení divergence a průměru paprsku ideální pro tvarování svazku.

Vláknové kolimátory, rozšiřovače Beam Expander a tvarovače svazků s krátkými dodacími lhůtami.

Do e-shopu

a|AspheriColl

a|AspheriColl je nastavitelný vláknový kolimátor pro perfektní zkolimování FC/PC spojovacích vláken ve vašem set-upu. Kombinujte kolimátor, který je dostupný skladem, pro NA až do 0,275 s BeamTuning nebo s jinými prvky tvarování svazku, abyste docílili každého požadovaného výstupního svazku při zachování vlnoplochy na hranici difrakčního limitu. Optický design a|AspheriColl umožňuje nekomplikované přizpůsobení vlnové délky bez náročného seřizování. Díky větším průměrům výstupního svazku může vláknový kolimátor pracovat bez přídavných prvků a přesvědčí vás svou kompaktní konstrukcí.

Koupit a|AspheriColl

 • Kolimace vláken pro NA až do 0,275
 • Ohnisková vzdálenost: f = 20 mm, při Øe = 11,5 mm
 • Optimalizováno na rozsah vlnových délek 350 nm - 1600 nm
 • Jednoduché přizpůsobení vlnové délky nastavením seřizovací jednotky pomocí imbusového klíče SW2
 • Stále optimálně laterálně vycentrované
 • Kompletně na hranici difrakčního limitu (Strehl > 0,95) při použití s FC/PC vlákny
 • Díky vhodným adaptérům vhodné i pro APC vlákna
 • Nedochází k efektům oříznutí v porovnání s ostatními disponibilními spojovači svazků
 • Díky většímu průměru svazku není třeba žádné přídavné rozšíření (kratší systémová délka)

Průměr kolimovaného výstupního svazku generovaného a|AspheriColl závisí na NA použitého vlákna. Ta je závislá na vlnové délce.

Základní průměr se nastavuje tak, jak je zobrazeno v následujícím grafickém znázornění. Přednastavený na vlnové délky [nm] 355, 532, 632, 780 a 1064 kolimuje a|AspheriColl výstupní svazky „singlemode“ vláken s NA až 0,275.

Pokrytý rozsah vlnových délek a|AspheriColls pro designované vlnové délky [nm] 355, 532, 632, 780, 1064.

Zobrazení ukazuje měřenou vlnoplochu a|AspheriColl při 632 nm. Průměr kolimovaného výstupního svazku, v závislosti na numerické apertuře (NA) a průměru mode field diameter (MFD) vlákna se nachází již ve využitelném rozsahu. a|AspheriColl je perfektně seřízený na designovanou vlnovou délku, může být však, pokud je to třeba, nastaven také v určitém rozsahu vlnových délek. Díky svému vnějšímu průměru 30 mm je vláknový kolimátor vhodný k uchycení do každého standardního držáku (např. od OWIS). Jednoduchým nasunutím vláken je a|AspheriColl okamžitě připraven k nasazení.

Optický design a|AspheriColls umožňuje nekomplikované přizpůsobení vlnových délek a divergenčního rozsahu nastavením seřizovací jednotky pomocí imbusového klíče SW2.

a|VariColl

Objevte nejnovější vláknový kolimátor společnosti asphericon, a|VariColl. Kromě spojování a kolimace výstupu optického vlákna umožňuje také zvětšovat nebo zmenšovat vstupní svazek a vytvářet tak dokonalé vstupní podmínky pro všechny následné optické prvky pro tvarování svazku. Nastavitelná efektivní ohnisková vzdálenost umožňuje kompenzovat výrobní odchylky v NA (numerické apertuře) vlákna. Díky vysoce přesné optice a důmyslné optomechanické konstrukci lze bez námahy měnit velikost a divergenci paprsku nezávisle na sobě. Model a|VariColl, který je k dispozici v konstrukčních vlnových délkách 532, 632, 780 a 1 064 nm, se vyznačuje kompaktní konstrukcí, která umožňuje i ty nejmenší úpravy průměru a divergence výstupního paprsku.

 • Efektivní ohnisková vzdálenost: 47–99 mm
 • Vláknový kolimátor pro NA od 0,055 do 0,12
 • K dispozici ve čtyřech konstrukčních vlnových délkách (532 nm, 632 nm, 780 nm, 1064 nm)
 • Široký spektrální rozsah: 500–1,200 nm
 • Generování kolimovaných svazků s difrakčním omezením až do 11 mm 1/e² s efektivní chybou vlnoplochy < 50 mλ
 • Nastavitelný průměr paprsku s konstantní divergencí v rámci návrhové vlnové délky
 • Možnost přesného nastavení divergence
 • Ideální pro použití v systémech a|TopShape, a|AiryShape a a|SqAiryShape, protože oddělené nastavení divergence a průměru svazku umožňuje optimální vstupní podmínky
 • Práh poškození laserem: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm

Pokrytý rozsah vlnových délek vláknového kolimátoru a|VariColl pro vlnové délky [nm] 532, 632, 780, 1064.

Kolimátor a|VariColl byl vyvinut pro kompenzaci změn numerické apertury (NA) vláken způsobených výrobou. Pro NA v rozsahu 0,055 až 0,12 lze dosáhnout výstupního svazku o maximálním průměru 1/e² 11 mm v difrakčně omezené kvalitě. Pro NA nižší než 0,12 jsou možné i menší průměry s difrakčním omezením (viz diagram).

Hledáte řešení, jak plynule měnit efektivní ohniskovou vzdálenost kolimátoru optických vláken a zároveň snadno připojit optické vlákno k vaší sestavě? Diagram ukazuje naměřenou vlnoplochu a profil intenzity a|VariColl 532 nm. Jednou z klíčových vlastností a|VariColl je, že kolimovaný svazek zůstává kolimovaný bez ohledu na zvolený průměr svazku. Přístroj a|VariColl vytváří vlnoplochu na difrakčním limitu, a proto se dokonale hodí pro použití optiky na tvarování svazku, například z řady BeamTuning společnosti asphericon (a|TopShape, a|AiryShape, a|SqAiryShape). Zejména samostatné možnosti nastavení divergence a průměru paprsku vytvářejí optimální podmínky pro vstupní paprsek.

Zakupte všechny produkty BeamTuning pohodlně online.

Do e-shopu

ASPHERICON BEAMTUNING: ASFÉRICKÉ ROZŠIŘOVÁNÍ LASEROVÉHO SVAZKU A TVAROVÁNÍ SVAZKU

Objevte také další produkty sortimentu BeamTuning. Všechny komponenty se spolu dají individuálně kombinovat a mohou kromě toho být používány i s komponenty cizích systémů. Speciálně vyvinutý koncept montáže šetří náročné úpravy, zajišťuje flexibilitu a přesnost. Zjistěte více o produktech a|BeamExpander, systémech k tvarování svazku Top-Hat a|TopShape a a|AiryShape, jakož i adaptérech a montované optice.

kontakt

Kontakt-Button-Startseite-Formular

Kontaktformular Startseite Button