Tvarování laserového svazku pomocí asfér

S produkty a|TopShape a a|AiryShape ze sortimentu tvarování svazků Beam Shaping nabízí asphericon dva inovativní Top Hat Beam Shaper pro maximální výsledky ve všech laserových aplikacích. Tyto modulární komponenty založené na asférické optice umožňují nekomplikovanou transformaci Gaussovských laserových svazků do různých Top-Hat profilů. Díky nejpřesnější výrobní technice přesvědčí moduly kvalitou svazků na nejvyšší úrovni a jsou vhodné pro rozmanitá použití.

Vstupní a výstupní svazky tvarovače jsou volně škálovatelné. Jejich velký rozsah spektra (350 nm až 2500 nm) umožňuje aplikace v oblastech měřicí techniky, mikroskopie nebo opracování materiálů. a|TopShape a a|AiryShape mohou být nasazovány nejen pouze s kolimovaným laserovým svazkem, nýbrž i se zdrojem spojovaných vláken. Při kompaktních měřeních poskytují Beam Shaper vynikající optickou kvalitu. Díky jejich modulární konstrukci a montážnímu systému asphericon jsou a|TopShape a a|AiryShape propojitelné lehce a bez dalšího nastavování. K tomu navíc přistupuje jednoduchá manipulace a lehká integrovatelnost do stávajících set-upů, resp. kombinace s přídavnými komponenty na rozšiřování svazku. Vysoce přesná montáž optických prvků v jejich objímce umožňuje perfektní vycentrování tvarovačů svazků ve vedení svazku.

 

a|TopShape

a|TopShape je inovativní tvarovač svazků, který přeměňuje kolimované Gaussovské svazky na kolimované svazky Top-Hat. Přesvědčí svou kompaktní konstrukcí a nepřekonatelnou optickou kvalitou (homogenita > 90 %). a|TopShape pokrývá velký rozsah spektra, akceptuje různé průměry vstupního svazku a vytváří stabilní profil svazku na minimálně 300 mm.

 

Nyní k dostání také v provedení a|TopShape LongDistance (LD) pro delší pracovní vzdálenost minimálně 1 m! Tento tvarovač svazku pokrývá nejen široký rozsah vlnových délek (320 - 2500 nm), ale také kromě toho vytváří stabilní Top-Hat profily svazku až do 1,5 m. Protože efektivní pracovní vzdálenost při následné redukci velikosti svazku klesá, hodí se a|TopShape LD zejména pro aplikace, které vyžadují menší průměry svazků. Pokud pro nějakou aplikaci postačuje nižší homogenita profilu svazku, realizuje nový tvarovač svazku dokonce ještě větší pracovní vzdálenosti.

Buy the a|TopShape

 • Vynikající optická kvalita (homogenita > 90 %) bez ztrát výkonu
 • Velký spektrální rozsah (350 nm až 2500 nm) a ideální pro aplikace multivlnových délek
 • Akceptuje změny v průměru vstupního svazku až 10 %
 • Stabilní profily svazku (s nehomogenitou < 10 %): a|TopShape pro minimálně 300 mm, a|TopShape LD pro větší pracovní vzdálenost minimálně 1 m
 • Extrémně krátká celková konstrukční délka (89,6 - 93,6 mm)
 • Průměr vstupního svazku @ 1/e2 = 10 mm; průměr výstupního svazku @ FWHM mezi 15.2 mm a 15.7
 • Vhodný pro nejvyšší laserové výkony (tenké vrstvy dle přání zákazníka na vyžádání)
 • Práh poškození způsobeného laserem: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm, 532 nm

Následující zobrazení ukazuje měřenou vlnoplochu po projití 14 povrchy, mezi nimi sedmi asférami (vlevo) a profil svazku po projití 12 povrchy, mezi nimi šesti asférami, v pracovní vzdálenosti 100 mm (vpravo). Z toho vyplývající RMS vada vlnoplochy 0,05 λ, která odpovídá Strehlovu kritériu 0,9, prokazuje velmi vysokou optickou kvalitu. Z toho vyplývající Beam Uniformity 0,1 a ISO Edge Steepness 0,4 to pouze podtrhují.

Zvláštním rysem a|TopShape LD je dlouhá a stabilní rozptylová vzdálenost. Zobrazení vpravo ukazuje rozložení intenzity při pracovní vzdálenosti 1500 mm. Vykazuje se ISO homogenitou svazku (Beam Uniformity) 0,1.

Pokrytý rozsah vlnových délek a|TopShape pro designované vlnové délky [nm] 355, 632 a 1064, jakož i a|TopShape LD pro designované vlnové délky [nm] 355, 405, 632, 780 a 1064

Tvarování svazku hraje důležitou roli např. u aplikací v opracování materiálů laserem a v mikroskopii. Většinou jsou v laserových aplikacích využívány Gaussovské profily svazků. Ty vykazují vzhledem k rozložení své intenzity slabiny. S homogenním rozložením intenzity, tzv. Top-Hat, se dá dosáhnout zřetelně lepších výsledků než s Gaussovskými profily. Umožňují např. vyšší strmost hrany laserového svazku a tím kvalitu řezné hrany nebo také rovnoměrné osvětlení. Profitujte u vaší aplikace také z jednoduché manipulace a přeměňujte Gaussovské profily na kolimované nebo zaostřené rozložení intenzity Top-Hat.

Kvantitativní analýzy v oblasti fluorescenční mikroskopie podporované laserem jsou velmi náročné, když jsou založeny na nerovnoměrně osvětlených Gaussovských profilech svazků. Použití a|TopShape může v tomto případě pomoci. Přeformování Gaussovského svazku v rámci set-upu mikroskopie na homogenní profil Flat-Top zajišťuje rovnoměrné osvětlení nosiče objektu a tím lépe čitelné zobrazení.

Zjistěte si více o aplikaci a|TopShape v zobrazovací fluorescenční mikroskopii v článku od I. Khaw et. al. od CREOL, který vám je k dispozici ke stažení.

Ke stažení

Optika beam shaping k vytváření kolimovaných svazků Top-Hat skladem.

e-shop asphericon

a|AiryShape

Další modulátor svazků Beam Shaper, který je optimalizován pro vlnové délky od 300 nm do 1600 nm, je a|AiryShape. Ten umožňuje v kombinaci se zaostřovací čočkou přeměnu kolimovaného Gaussovského svazku v různých zaostřených profilech svazků (např. Top-Hat, Donut). Díky svému kompaktnímu konstrukčnímu provedení se dá a|AiryShape bez problému integrovat do stávajících set-upů.

Koupit a|AiryShape

 • Vytváření různých profilů svazků
 • Velikost profilu lehce škálovatelná přes ohniskovou vzdálenost
 • Optimalizovaný na vlnové délky od 300 nm do 1600 nm
 • Jednoduchá integrace do stávajících set-upů
 • Perfektní vycentrování díky vysoce přesným objímkám
 • Kompaktní design
 • Průměr vstupního svazku @ 1/e2 = 10 mm; průměr výstupního svazku dAiry = 10 mm
 • Práh poškození způsobeného laserem: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm

V následujícím zobrazení jsou shrnuty normované úseky profilů svazků podél svého směru šíření (osa z) do grafu. Pokrývaný rozsah činí ± 1,5 mm okolo průměru svazku. Navíc jsou znázorněny odpovídajícím způsobem nejzajímavější profily intenzity v různých pracovních úrovních jako 2D a v grafech průřezů. Oba grafy charakteristických profilů svazků byly vytvořeny prostřednictvím a|AirShape (λ = 635 nm). Díky principu funkce a|AiryShape je možné vytvořit nejen profil svazku Top-Hat v rovině ohniska zaostřovací čočky, nýbrž také různé profily v různých pracovních vzdálenostech. Vytvoření znázorněných profilů svazků závisí na kvalitě vstupního svazku. Pro optimální výsledky je třeba perfektně kolimovaný svazek s minimalizovanými vadami vlnoplochy.

 

Pokrytý rozsah vlnových délek a|AiryShapes pro designované vlnové délky [nm] 355, 532, 632, 780, 1064.

V laserovém opracování materiálů poskytuje vedle optimalizace parametrů laseru a opracování přizpůsobení rozložení intenzity velký potenciál pro vysoce přesné výsledky (např. rovnoměrné řezné hrany). Ve spolupráci s institutem pro výzkum materiálů Otto-Schott-Institut für Materialforschung (OSIM) v Jeně analyzovala společnost asphericon různá rozložení intenzity vytvářená a|AiryShape, co se týká jejich vhodnosti k opracování materiálů s femtosekundovými lasery na mikro- a nanostupnicích, jako např. řezání, značení a generování laserem indukovaných periodických povrchových struktur. Všechny výsledky vám jsou k dispozici v článku A. Möhla et. al. zde ke stažení.

Ke stažení

Kompaktní beam shaper pro profily Top-Hat v e-shopu

e-shop asphericon

a|SqAiryShape

Chcete vytvořit Top-Hat profil se čtvercovým průřezem v ohnisku? S a|SqAiryShape žádný problém. Nejnovější tvarovač svazku od firmy Asphericon vytváří v kombinaci se zaostřovacími čočkami čtvercový průřez svazku (např. Top-Hat, Donut) na rozdíl od kolimovaného Gaussovského svazku. Optimalizovaný pro vlnové délky v rozsahu od 300 nm do 1600 nm, tento tvarovač svazku také ohromí kompaktní velikostí ( pouze 17,3 mm na délku) a může být lehce zahrnut již do existujících setupů. Pracovní vzdálenost může být velmi zkrácená v závislosti na použitých zaostřovacích čočkách. Pro představu použití a|SqAiryShape společně s čočkou s ohniskovou vzdáleností 200 mm a a|BeamExpander zmenší pracovní vzdálenost o 25%.

 

Objednejte si a|SqAiryShape online

 • Vytvoření různých čtvercových profilů svazků
 • Velikost profilu upravitelná pomocí ohniskové vzdálenosti
 • Optimalizované pro vlnové délky od 300 nm do 1600 nm
 • Jednoduchá integrace do existujících uspořádání
 • Skvělé vyrovnání díky vysoce přesným objímkám
 • Vstupní průměr svazku @ 1/e2 = 10 mm; výstupní průměr svazku dAiry = 10 mm
 • Práh poškození způsobeného laserem: 12 J/cm2, 100 Hz, 6 ns, 532 nm

Na následující obrázku je ukázán výběr profilu svazku pomocí a|SqAiryShape (λ = 1064nm) a jejich intenzitní profily v různých pracovních rovinách. Díky principu funkce a|SqAiryShape není pouze jeden čtvercový Top-Hat profil generován v ohniskové oblasti, ale více profilů se čtyřnásobnou symetrií. Generování všech profilů svazu zobrazených na obrázku závisí na kvalitě vstupního svazku. Pro optimální výsledky je nutné použití kolimovaného svazku s minimalizovanými aberacemi vlnoplochy.

Na základě BeamTuning optických elementů pokryje a|SqAiryShape široký rozsah vlnových délek pro vaše náročné aplikace.

Compact beam shapers for round and squared focused Top-Hat profiles in our webshop

asphericon Webshop

a|BeamBox

Zkombinujte produkty BeamShaping od společnosti asphericon s MountedOptics a/nebo produkty BeamExpansion vhodné k vašim účelům – také pro vysoce výkonné lasery. Pro lepší přehled jsme vyvinuli již různé kombinace a|BeamBoxů. Produkty a|BeamBox “TopShape” a “AiryShape” kombinují rozšiřování a tvarování svazku.

 

 • a|BeamBox k vytváření kolimovaných svazků Top-Hat
 • Kombinuje až pět rozšiřovačů a|BeamExpander, a|TopShape a a|AspheriColl s vhodnými adaptéry a|Adapter a MountedOptics
 • Designované vlnové délky: 355 nm, 632 nm a 1064 nm
 • Aplikace: měřicí technika, mikroskopie
 • a|BeamBox k vytváření různých profilů svazku (např. Top-Hat, Donut)
 • Kombinuje až šest rozšiřovačů a|BeamExpander, a|AiryShape a a|AspheriColl s vhodnými adaptéry a|Adapter a a|MountedAspheres
 • Designované vlnové délky: 355, 532, 632, 780 a 1064 nm
 • Aplikace: opracování materiálů

Kombinujte a|BeamExpander, a|Waveλdapt, a|TopShape, a|AiryShape a a|AspheriColl s adaptéry a|Adapter (intra-system a cross-system) a MountedOptics individuálně a způsobem vhodným pro vaše aplikace. Téměř každá kombinace je možná! Kontaktujte nás.

Asférický Beam Shaper a Beam Expander od společnosti asphericon

e-shop asphericon

PŘESNÉ MODULY K ROZŠIŘOVÁNÍ SVAZKU A TVAROVÁNÍ SVAZKU LASERŮ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ APLIKACE – ASPHERICON BEAMTUNING

Objevte neomezené kombinační možnosti a|TopShape a a|AiryShape s jinými prvky BeamTuning. Nezbytnou flexibilitu zajišťují adaptéry a|Adapter – kombinovatelnost s ostatními systémy (např. Owis, Edmund Optics, Qioptiq) je bez problému možná. K vhodnému rozšíření laserového svazku nebo také ke zkrácení pracovní vzdálenosti využijte pro vaše aplikace a|BeamExpander a MountedOptics. Oba tvarovače svazku jsou v různých kombinacích k dostání jako praktické a cenově optimalizované a|BeamBoxy.

Chcete vypočítat průměr svazku a/nebo rozšíření svazku vašeho laseru? Využijte k tomu konfigurátor a|BeamExpander konfigurátor a získejte požadované výsledky na základě rozšíření, počtu rozšiřovačů a|BeamExpander nebo kombinace z obojího.

Konfigurátor a|BeamExpander Konfigurator

kontakt

Kontakt-Button-Startseite-Formular

Kontaktformular Startseite Button