×
Služby
Produkty Služby Aplikace

Vláknové kolimátory

Ideální pro FC/PC optická vlákna

Optimalizovaná vazba laserového vlákna a kolimace vlákna

Nastavitelné vláknové kolimátory / vláknové spojky společnosti asphericon zajišťují dokonalé vyrovnání FC/PC patch vláken. Kombinací kolimátorů, dostupných skladem pro NA až do 0,275, s prvky BeamTuning nebo jinými beam shaping získáte libovolný výstupní svazek při zachování vlnoplochy na difrakčním limitu. Důmyslný optický design umožňuje jednoduché připojení vlákna, vyrovnání a nastavení vlnoplochy s minimálním seřezováním.

NOVINKA: Hledáte řešení, jak snadno měnit efektivní ohniskovou vzdálenost kolimátoru optických vláken a zároveň snadno připojit optická vlákna k vašemu systému? Objevte a|VariColl, náš nejnovější vláknový kolimátor/vláknovou spojku, která je díky oddělenému nastavení divergence a průměru paprsku ideální pro použití s prvky BeamTuning.


a|As­pher­i­Coll


a|AspheriColl je nastavitelný kolimátor vláken/spojka vláken pro dokonalé vyrovnání FC/PC patch vláken. Kombinací kolimátoru, který je dostupný ze skladu pro NA až do 0,275, s BeamTuningem nebo jinými prvky pro tvarování paprsku získáte libovolný výstupní paprsek při zachování vlnoplochy na difrakčním limitu. Optický design kolimátoru a|AspheriColl umožňuje snadné připojení vláken, seřízení i nastavení vlnové délky bez větší námahy při seřizování. Díky větším průměrům výstupního svazku může vláknový kolimátor pracovat bez dalších prvků a zaujme kompaktním provedením. Kolimátor a|AspheriColl 355 nm pokrývá rozsah vlnových délek od 350 do 405 nm a umožňuje tak také kolimaci laserových svazků v UV oblasti na difrakčním limitu.


Specifikace a technické parametry [mm]

 • Vláknový kolimátor pro NA až do 0.275
 • Ohnisková vzdálenost f = 20 mm, s Øe= 11,5 mm
 • Optimalizováno pro rozsah vlnových délek 350 nm – 1600 nm
 • Snadné nastavení vlnové délky
 • Výkon na difrakčním limitu (Strehl > 0.95) při použití FC/PC patch vláken
 • Díky odpovídajícím adaptérům použitelný také pro vlákna APC
 • Žádný útlum ve srovnání s jinými dostupnými spojkami/kolimátory optických vláken
 • Díky větším průměrům výstupního svazku nemusí být zapotřebí žádné další rozšíření svazku (kratší délka systému)


Průměr výstupního paprsku

Průměr kolimovaného výstupního svazku generovaného a|AspheriColl závisí na NA vlákna od laserového zdroje. Ten závisí na vlnové délce.

Výstupní průměr je nastaven podle následujícího grafu. Přednastaveno pro vlnové délky [nm] 355, 532, 632, 780 and 1064, a|AspheriColl kolimuje výstupní svazky z jednovidových vláken s NA až do 0,275.
Optický výkon

Naměřená vlnoplocha vpravo ukazuje výstupní svazek z a|AspheriColl na vlnové délce 632nm. Průměr kolimovaného výstupního svazku, který závisí na numerické apertuře (NA) vlákna a mode field diameter (MFD), je již v použitelném rozsahu. Vláknový kolimátor je již dokonale nastaven na navrženou vlnovou délku. V případě potřeby jej lze nastavit i v určitém rozsahu vlnových délek. Díky svému vnějšímu průměru 30 mm se kolimátor a|AspheriColl vejde do jakéhokoli standardního držáku (např. od společnosti OWIS). Po připojení vlákna, je kolimátor a|AspheriColl připraven k použití.Rozsah vlnových délek

Rozsah pokrytých vlnových délek pro kolimování/spojování optických vláken pomocí a|AspheriColl pro pět navržených vlnových délek [nm] 355, 532, 632, 780, 1064.

Hledáte vlastní řešení pro spojování vláken?

a|VariColl


Objevte a|VariColl nejnovější vláknový kolimátor společnosti asphericon. Kromě spojování a kolimace optického vlákna umožňuje také zvětšovat nebo zmenšovat vstupní svazek a vytvářet tak dokonalé vstupní podmínky pro všechny následné optické prvky pro tvarování svazku. Nastavitelná efektivní ohnisková vzdálenost umožňuje kompenzovat výrobní odchylky v NA (numerické apertuře) vlákna. Díky vysoce přesné optice a důmyslnému optickému designu lze bez námahy měnit velikost a divergenci paprsku nezávisle na sobě. Model a|VariColl, který je k dispozici v konstrukčních vlnových délkách 532, 632, 780 a 1 064 nm, se vyznačuje kompaktní konstrukcí, která umožňuje i ty nejmenší úpravy průměru a divergence výstupního svazku.


Specifikace a technické parametry [mm]

 • Efektivní ohnisková vzdálenost: 47 – 99 mm
 • Vláknový kolimátor pro NA od 0.055 do 0.12
 • K dispozici ve čtyřech konstrukčních vlnových délkách (532 nm, 632 nm, 780 nm, 1064 nm)
 • Široký spektrální rozsah: 500 – 1 200 nm
 • Generování kolimovaných svazků na difrakčním limitu až do 11 mm 1/e² s RMS chybou vlnoplochy < 50 mλ
 • Nastavitelný průměr paprsku s konstantní divergencí v rámci navržené vlnové délky
 • Možnost přesného nastavení divergence
 • Ideální pro využití s a|TopShape, a|AiryShape a a|SqAiryShape, protože oddělené nastavení divergence a průměru svazku umožňuje optimální vstupní podmínky.
 • Práh poškození způsobeného laserem: 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm

Rozsah vlnových délek

Rozsah pokrytých vlnových délek pro kolimování/spojování optických vláken pomocí a|VariColl pro čtyři navržené vlnové délky [nm] 532, 632, 780, 1064.Flexibilita

a|VariColl byl vyvinut za účelem kompenzace změn numerické apertury (NA) vláken způsobených výrobou. Pro NA v rozsahu 0,055 až 0,12 lze dosáhnout výstupního svazku o maximálním průměru 1/e² 11 mm v kvalitě na difrakčním limitu. NA nižší než 0,12 jsou možné i menší průměry na difrakčním limitu (viz diagram).


Optický výkon

Hledáte řešení, jak plynule měnit EFL kolimátoru optických vláken a zároveň snadno připojit optické vlákno k vaší sestavě? Graf ukazuje naměřenou vlnoplochu a profil intenzity kolimátoru a|VariColl 532 nm. Jednou z klíčových vlastností a|VariColl je, že kolimovaný svazek zůstává kolimovaný bez ohledu na zvolený průměr svazku. a|VariColl vytváří vlnoplochu na difrakčním limitu, proto se dokonale hodí pro optické sestavy pro tvarování svazku, například v kombinaci s prvky BeamTuning (a|TopShape, a|AiryShape, a|SqAiryShape). Zejména samostatné možnosti nastavení divergence a průměru paprsku vytvářejí optimální podmínky pro vstupní paprsek do optické sestavy.Váš požadavek

* Povinná pole

Obraťte se na náš tým
Obraťte se na náš tým
Sales Team Jena


Vždy nejnovější zprávy z asphericonu